polakemigrant.pl

Nasza oferta

Oferta

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedsiębiorstw oraz instytucji. Oferujemy kompleksową ochronę przeciwpożarową. Sprawujemy nadzór przeciwpożarowy oraz formułujemy protokoły. Doradzamy także pracodawcom w zakresie ochrony przeciwpożarowej i możliwych rozwiązań do zastosowania. Wyposażamy obiekty przedsiębiorstw, które z nami współpracują w instrukcje zachowania się podczas pożaru. Dodatkowo szkolimy pracowników. Przeprowadzamy w sposób dydaktyczny szkolenia wstępne oraz okresowe. Dzięki przeprowadzanym przez nas szkoleniom pracownicy doskonale wiedzą jak bezpiecznie zachowywać się na terenie całego obiektu oraz stanowisk ich pracy. Reprezentujemy również przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na współpracę z nami przed państwowymi instytucjami kontrolnymi. 

Dbamy o interesy przedsiębiorstw w relacjach z na przykład Państwową Inspekcją Pracy. Nasze działania zdecydowanie budują poziom zaufania pracowników do pracodawcy oraz podnoszą produktywność przedsiębiorstw. Gdy w pracy jest bezpiecznie, panuje również dobra atmosfera, która z kolei pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa. Świadczone przez nas usługi są wielokrotnie rekomendowane przez współpracujące przedsiębiorstwa oraz instytucje. Redukowanie do minimum zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie zakładu pracy, sprawia, że wszyscy czują się bezpiecznie. Dzięki takiemu obrotowi sprawy, pracodawcy są odciążeni z wielu obowiązków.