polakemigrant.pl

Szkolenia BHP dla firm

Jak działa firma BHP?

Zewnętrzna firma BHP ma pracowników wyspecjalizowanych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Świadczone usługi gwarantują każdemu współpracującemu przedsiębiorstwu kompleksowe wsparcie. Specjaliści firmy BHP przeprowadzają szkolenia pracowników na terenie zakładów pracy. Z dydaktycznym podejściem dzielą się oni swoją wiedzą w trakcie szkoleń wstępnych, a także okresowych.

Ponadto specjaliści w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dokonują oceny ryzyka zawodowego. W sytuacji, gdy na terenie zakładu pracy pojawia się ryzyko wypadku, specjaliści BHP reagują, dostosowując określone miejsce na terenie obiektu do obowiązujących standardów bezpieczeństwa. Pracownicy firm BHP formułują także regulaminy obowiązujące na terenach obiektów, a także konkretnych stanowisk pracy. Dzięki tego typu regulaminom pracownicy doskonale orientują się, w jaki sposób powinna przebiegać praca oraz jakich zachowań należy unikać. Firmy BHP stanowią także nadzór przeciwpożarowy. Tego typu usługi związane są z przeglądami budynków, a także sporządzaniem protokołów. Istotnym zagadnieniem ochrony przeciwpożarowej jest szkolenie pracowników, jak mają zachować się na terenie obiektu w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego..